groeps training

May we all be at peace with our own nature

De Schilden van de God en Godin – de brug tussen psyche en geest in jezelf
In de bron is er geen onderscheid tussen vrouwelijk en mannelijk, maar in de buitenwereld kom je vanzelf weer in de dualiteit terecht. Het is aan jou om evenwicht te creëren in jezelf. Om je daarin te ondersteunen verzorgt Màthair trainingen rondom vrouwelijke en mannelijke kracht, waarbij we zowel aandacht besteden aan de psychologische als de spirituele aspecten hiervan.
De psychologie krijgt aandacht in het werken met het model ‘de schilden van je innerlijke familie’. In dit model ontdek je de archetypische kracht van het meisje, jongetje, vrouw en man in jezelf. Hiermee leer je het handelen vanuit je persoonlijkheid zoveel mogelijk een afspiegeling te maken van je diepere levensdoel. De spirituele energieën van diverse Goden en Godinnen zijn inspiratiebronnen die kunnen dienen als een interface tussen je persoonlijkheid en de eeuwige, vormloze bron van het al.
De basis van ons aardse leven ligt in de geboorte uit de vrouw. Daarom starten we bij Màthair met het versterken van je innerlijke vrouwenkracht.
De groep ‘de Schilden van de God en Godin’ komt gedurende een jaar ongeveer eens per twee maanden bij elkaar voor een kort weekend (zaterdag 17.00 – zondag 16.00, zie agenda). Een retraite maakt onderdeel uit van het programma.