donaties

Ik verzeker jullie:
deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan
dan alle anderen die er geld in hebben gegooid;
want die hebben gegeven van hun overvloed,
maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had,
haar hele levensonderhoud. (Marcus 12 : 42)

Als spirituele stichting is Màthair zonder winstoogmerk en daardoor aangewezen op donaties om ook in de materiële wereld te kunnen functioneren en groeien (denk alleen maar aan het in de lucht houden van een website, het bouwen, inrichten en onderhouden van werkruimtes, kantoor houden etc.).
Voor wie activiteiten van Màthair, zoals de maandelijkse Ceilidh, heeft bijgewoond en naast de bijdrage in de onkosten ook wat wil bijdragen aan het ‘grotere plan’, is er de mogelijkheid om een donatie te storten op (Triodosbank, IBAN) NL68 TRIO 0212 1417 91 t.n.v. Stichting Màthair.

Reacties zijn gesloten.