als uw email programma deze email niet goed weergeeft, dan vindt u hier de internet versie.

Logo Màthair - nieuwsbrief

cèilidh


Beste mensen,
Op zaterdag 15 maart a.s. van 14.00-21.00/22.00 vindt in Maarssen de 2e Cèilidh van 2008 plaats. Verdere data dit jaar, om alvast te noteren: 12/04, 17/05, 14/06, 12/07, 09/08, 13/09, 11/10, 08/11, 13/12.

De Cèilidh van 15 maart staat in het teken van het graalritueel. We gaan onszelf laten voeden tot we overstromen, we gaan overvloed ervaren en het vertrouwen proeven dat daarbij hoort. Omdat de graal sterk verbonden is met zowel het vrouwelijke als met het christendom, zullen we speciale aandacht besteden aan de figuren van Jezus Christus en Maria Magdalena. Wees welkom!

Neem eventueel een eigen graal, kelk, bijzondere beker, drinkkom of glas mee. Tevens semakkelijk zittende kleding en eventueel een deken/sjaal om comfortabel en warm op/onder te kunnen zitten/liggen.

Zoals gebruikelijk graag even aanmelden bij Klaas Zebra vóór aanstaande zaterdag 8 maart, via bron@mathair.org of 0229 278319 / 06 23965863. Dit is ook het adres voor eventuele vragen.

Kosten: Voor de avondmaaltijd, koffie, thee en overige hapjes/drankjes vragen we een onkostenvergoeding van 8 euro, die je aan het begin van de Cèilidh contant kunt afrekenen. Voor het inhoudelijk genoten deel en het werk van Màthair is een donatie welkom. Je kunt deze storten op de rekening van Màthair (78.14.91.657 t.n.v. Orde van Mathair).

May we all be at peace with our own nature,
het Màthair Càirnteam.

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je in het verleden hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van onze activiteiten. We stellen er prijs op wanneer je anderen attendeert op onze activiteiten door bijvoorbeeld deze email door te sturen. Mocht je desondanks de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, gebruik dan deze link.
contact-adres: 't Wuiver 25, 1608 ES Wijdenes, tel. 0229 278319 of 06 23965863.