stichting

“Màthair was born on the Winter Solstice
with power and a strong sense of a matter of factness,
as if it was a most natural happening…and maybe it is.”

Màthair is een ontmoetingsplaats voor mensen die verbinding zoeken in hun ervaring van de bron.
Màthair is een stichting en heeft tot doel het bijdragen aan de ontwikkeling van eigenwaarde en persoonlijke groei bij mensen, en daarmee het bevorderen van draagkracht, wijsheid, intuïtie en vrede met je eigen aard, met als oogmerk meer vrede in de samenleving. De stichting wil dit doel bereiken door het bieden van een platform en het organiseren van activiteiten, zoals het houden van bijeenkomsten en het geven van workshops en cursussen.”
In de praktijk vormt Màthair een ontmoetingsplaats voor mensen van alle tradities en overtuigingen die zich willen verbinden met hun oorspronkelijke kracht en hun bewustzijn daarvan willen verdiepen.

Reacties zijn gesloten.