Geslaagde pilot: Reis naar de bron van de Schilden van je Innerlijke Familie

PANO_20150424_144307

Met vijf deelnemers en vier workshopgevers beleefden we op vrijdag 24 april een zeer geslaagde pilot voor de groepstraining “Reis naar de bron van de Schilden van je Innerlijke Familie”.

Hierin wordt het model van de Innerlijjke Familie met zijn vier schilden: jongetje, meisje, vrouw en man, verkend in de vorm van een innerlijke reis (bronreis). We hebben achtereenvolgens:

  1. via muziek op een andere laag verbinding maken met de schilden: eerst losmaken en onthechten zodat er open mind ontstaat. Lostrillen van vastgeplakte schilden. (Klaas)
  2. creatiemythe van de schilden, een meditatieve en deels muzikale ervaring van de bron van de schilden (channelsong, Beiduir)
  3. dansen met je schilden: hoe ervaar je de schilden in jouw lichaam en hoe kun jij je schilden via je lijf en beweging benutten als interface tussen jou en de wereld? (Cynthia)
  4. lichtmeditatie/healing in de bron voor je hele innerlijke familie  (Nicoline)

Na de lunch:
5. op reis met jouw vraag (begeleide innerlijke reis door de vier poorten van de schilden); visualisatie met deelrondes waarin we dieper ingaan op de hogere octaven van
ieder schild; Bespreken: warrior als link tussen je hoger zelf en je persoonlijkheid (Beiduir)

6.  muzikaal samenspel per schild eerst apart, dan ieder de hele innerlijke familie in balans (Klaas)

Reacties zijn gesloten.